לוח זמנים

14:00-18:00 – סבב צהריים

18:00-19:15 – הפסקה

19:15-19:45 – הרצאתו של מיכאל גורודין, "אז מה זה שולחני ישראלי?"

20:00-00:00 – סבב ערב