מחירון

מחיר של כרטיס בכנס: 50 ש"ח.

מחיר של כרטיס בהזמנה מראש: 45 ש"ח.

ההרצאה היא בחינם!